Obecná pravidla spotřebitelské soutěže | IMUNe
Přihlásit se

Obecná pravidla spotřebitelské soutěže

 

Níže uvedená obecná pravidla spotřebitelských soutěží (dále jen „OPSS“) upravují průběh spotřebitelských soutěží (dále jen „Soutěže“) pořádaných společností G32.cz s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO 071 77 674, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 296026 (dále jen „Společnost“) na sociálních sítích na účtech Společnosti. OPSS jsou vždy doplněna a upřesněna konkrétními pravidly, která jsou uvedena Společností u jednotlivých Soutěží na účtech Společnosti na sociálních sítí (dále jen „Pravidla soutěže“).

Pořadatelem Soutěží je společnost G32.cz s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO 071 77 674, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 296026, kterou je možno v této souvislosti kontaktovat písemně na adrese sídla Společnosti nebo emailem na adrese info@g32.cz.

I. Termín a místo konání Soutěží

Soutěže se uskuteční prostřednictvím sociálních sítí na účtech Společnosti, na území České republiky a v době uvedené v Pravidlech soutěže.

II. Účastníci Soutěží

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky splňující případně další podmínky uvedené v Pravidlech soutěže (dále jen „Soutěžící").

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke Společnosti, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže nebo OPSS nebudou do Soutěže zařazeny.

III. Podmínky výhry

Podmínky výhry a pravidla, dle kterých bude určeno pořadí výherců Soutěží jsou uvedeny v Pravidlech soutěže.

Výhry Soutěží jsou uvedeny v Pravidlech soutěže.

Předání výhry výhercům bude provedeno po dohodě osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zásilkové společnosti.

IV. Zpracování osobních údajů

Účastí v Soutěži bere Soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace (tedy jejího vedení, organizace a vyhodnocení) Soutěže, veřejné vyhlášení výherce (zejména na webových stránkách a sociálních sítích Společnosti) a kontaktování výherce z důvodu oprávněného zájmu Společnosti na úspěšné realizaci Soutěže. Zpracovány budou kontaktní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a případně další údaje poskytnuté v rámci Soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně a že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a namítání jejich zpracování. V případě pochybností o dodržování práv Společností se Soutěžící může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese info@g32.cz nebo se obrátit k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účast v Soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro výhru v Soutěži a bez jejich poskytnutí není možné obdržet výhru v Soutěži.

Další informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobní údajů.

V. Závěrečná ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s Pravidly soutěže.

V případě, že bude mít Společnost oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany Soutěžícího či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována.

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly soutěže a OPSS.

Společnost si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se Soutěže, vč. předčasného ukončení Soutěže nebo změny Pravidel soutěže a OPSS v průběhu Soutěže.

Pravidla soutěže jsou Soutěžícím k dispozici na sociálních sítích na účtech Společnosti a OPSS jsou soutěžícím k dispozici na webových stránkách Společnosti.

Společnost si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Společnost může ze Soutěže vyloučit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle Pravidel soutěže a OPSS.

Nerealizované výhry v Soutěži bez náhrady propadají Společnosti.

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací

Souhlasím